Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Dušníky


   Dusniky

  Osada Zádušníky leží asi 5 km od Roudnice N/L.První záznam pochází z roku 1226.Protože vznikla na zádušním pozemku,byla pojmenována-Zádušníky. Obec Dušníky, znamená ves dušníků,v níž žili Dušníci-poddaní na pozemku zádušním. Dušníky původně patřívaly knížatům českým současně s panstvím budyňským.Při založení kláštera doksanského roku 1141 daroval král Vladislav tomuto polovinu Dušník a to statky dolní.Horní strana se dvorem panským,zvaným Náprava,přecházela v držení různých vladyckých rodin.Dvůr Náprava byl statek svobodný,nepodléhající žádným poplatkům. Název Náprava se používá dodnes pro prostranství u hasičské zbrojnice,jako Velká náprava,a dětské hřiště jako Malá náprava. Ve válkách husitských pozbyl klášter také Dušníky,toho času ztratil většinu svých osad,kterých si sousedící páni buď přivlastnili,nebo králem Zikmundem a Jiřím z Poděbrad těmto zastaveny byly.Ku konci XV.a začátkem XVI.století patřila horní část Dušník pánům Ilburkům z Charvátců, napotom kolem roku 1535 Hradu pražskému,1580 pak panu Štauchoviz Chlumu.

  Významnou událostí obce Dušníky byla stavba nové školy z roku 1913. 1.světová válka si vyžádala dle zápisu kroniky 6 mužů z Dušník ,kteří padli na bojištích .V roce 1911 byl starostou p. František Rubeš.V roce 1920 žilo v obci 403 lidí. V obecních volbách byl v roce 1923 zvolen starostou p. František Bláha st. V roce 1927 byl starostou p. Tůma.V r.1932 byl opět starostou p. Vladimír Tůma.V roce 1937 byla projednávána elektrifikace obce. Tato záležitost však byla odsunuta na neurčito. V září 1940 byl starostou obce p. František Paneš. V roce 1948 byl pčedsedou MNV p.František Laube. Poslední starosta a první předseda MNV,p. František Paneš byl odvolán. V roce 1950 byl jmenován předsedou MNV p.František Husák. 4.května 1951 pak převzal funkci předsedy p. Otakar Veverka. Nejen světové války si vyžádaly oběti na životech. I 50. léta krutě zasáhla do života několika rodin v obci Dušníky. Dle kroniky byla vystěhována p.Eliška Tůmová čp.15. Uvězněn byl p.František Rubeš, na dolech v Ostravě byl zavalen a usmrcen vojín PTP p. František Hautke. Ostatním "kulakům" byl majetek zabaven a zestátněn. V roce 1964 byl předsedou p.Otakar Veverka a tajemníkem p. Vincenc Muller,který se stal později předsedou MNV Dušníky.Dalšími předsedy MNV v Dušníkách byli: p.František Bláha, p.ing.Miloslav Hejna. Prvním starostou obce se stal v roce 1990 pan František Bláha.Druhým starostou se stal od roku 1999 pan Antonín Kyzlík. K významným stavbám obce patří elektrifikace obce, která se uskutečnila v roce 1947,stavba prodejny z roku 1972, v roce 1975 stavba veřejného vodovodu, 2001-plynofikace obce,2002 veřejná kanalizace s využitím čističky v Roudnici n/L-Podluskách.


   

  Obecní úřad Dušníky 

  Dušníky 69
  413 01 Roudnice nad Labem 
  tel.: +420 416 847 001 
  e-mail: info@dusniky.cz

  web: www.dusniky.cz

  Dusniky