Předsednictvo spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

Předsednictvo spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

po volbě v dubnu, respektive květnu 2015Předseda spolku
 • Ing.Václav Bešta
 • starosta městyse Brozany nad Ohří
 • e-mail: vaclavbesta@brozanynadohri.cz
 • telefon: +420 724 155 310

Místopředsedové
 • Ing. Jitka Nová, starostka obce Měrunice
 • Lenka Procházková, místostarostka obce Radovesice

Členové předsednictva
 • Bc. Jana Princová, DiS., starostka obce Řehlovice
 • Zdeněk Valenta, starosta obce Březno
 • Jaroslav Vlasák, starosta obce Koštice
 • Jaroslava Smetanová, starostka obce Vražkov
 • Bohuslav Kaprálik, starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
 • Alena Vacková, fyzická osoba, zastupitelka obce Žalhostice
 • Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., fyzická osoba, UJEP
 • Ing. Dana Štechová, fyzická osoba, soukromý podnik

Volení náhradníci
 • Radek Černý, starosta obce Lovečkovice
 • Jaroslav Santner, starosta obce Radonice
 • Vlastimil Mikl, starosta obce Vrbice

Revizní komise
  Předseda
 • Radek Černý, starosta obce Lovečkovice
  Členové
 • Ing. Ladislava Rejšková, starosta obce Libotenice
 • Jana Salcmanová, starosta obce Vědomice