Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Holedeč


   Holedec

  Obec Holedeč (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.


   

  Obecní úřad Holedeč 

  Holedeč 30
  438 01 Žatec 
  tel.: +420 415 722 517 
  e-mail: ouholedec@seznam.cz

  web: www.holedec.cz

  Dobrna