Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Homole


   Homole

  Homole u Panny (Hummel) - horská obec (375 m n. m.) nepravidelného půdorysu zmiňovaná 1407 (in Hrzibogedech). Původně se jmenovala Hřibojedy, tj. ves lidí, kteří jedí hřiby. Jen chudí tehdy jedli hřiby! Nejprve se o vsi píše v listinách liběšického kláštera, později v listině císaře Zikmunda, který obec společně s Lhotou zastavil Hynkovi z Valdštejna. Další zmínka je z roku 1056 v soupise majetku litoměřické kapituly. Ve 13. století přešla spolu s dalšími vesnicemi pod řád německých rytířů. Později vlastnili Homoli děčínští Vartenberkové. Prodali ji Karlu z Dubé, pak ji získal Jaroslav z Vřesovic, jehož rod byl na panství vystřídán v době stavovského povstání kostomlatským. Od roku 1630 až do 20. století ji vlastnil i s okolními obcemi litoměřický řád dominikánů.


   

  Obecní úřad Homole u Panny 

  Homole u Panny 1
  400 02 Ústí nad Labem 
  tel.: +420 472 719 069 
  e-mail: podatelna@homoleupanny.cz

  web: www.homoleupanny.cz

  Homole