Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Hoštka


   Hostka

  Město Hoštka a jeho části leží v úrodné krajině Polabí na prahu Českého středohoří. Není známo, kdy byla sídla Hoštka a její části - Kochovice, Malešov a Velešice založena, ale první písemné zprávy o osídlení jsou z roku 1266. Nejstarší privilegia pocházejí ze 14 století, město mělo i právo hrdelní. Ve středověku byla významným sídlem a na svou dobu i s velkým počtem obyvatel. Byl zde čilý obchodní ruch, přes území obce vedla významná Lužická cesta. Celá staletí žili na tomto území Češi i Němci. Tragedie druhé světové války  a následné vysídlení způsobilo prudký pokles počtu obyvatel.Po roce 1945 se do obce přistěhovali lidé z různých míst, rozdílných kultur a národností. Tyto události měly dlouhodobý vliv na rozvoj obce. Teprve u posledních generací se obnovují pocity sounáležitosti a více než 1650 současných obyvatel se zde, ve městě Hoštka cítí být opravdu doma.


   

  Městský úřad Hoštka 

  Náměstí Svobody 2
  411 72 Hoštka 
  tel.: +420 416 814 114 
  fax: +420 416 814 139 
  e-mail: ___

  web: www.hostka.cz

  Hostka