Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Mariánské Radčice


   Marianske Radcice

  aložení obce se dle písemných záznamů datuje do roku 1341. Archivní materiály a prováděné archeologické výzkumy ale dokazují, že se jedná o velice starobylé obydlené místo. Katastr obce byl pravděpodobně osídlen již v době předhistorické.

  V prvních písemných zprávách se Mariánské Radčice objevují jako obec s jednoslovným názvem. Zmínky o osadě Radkových je možné nalézt již v roce 1057. Současná podoby názvu je používána až od 19. století.

  Největší část popsané historie se objevuje v souvislosti se stavbou kostela a řádem cisterciáků. Původní kostel nebyl tak rozsáhlý, jako je dnešní poutní areál. V roce 1280 stál na místě současného kostel, který byl v letech 1692-1703 přestavěn na barokní.

  Celá léta od dostavby a zprovoznění areálu Panny Marie Bolestné, jemuž vévodí kostel stajného jména, sloužil hlavně k poutím. Tato tradice byla známa po celé republice. V den výročních poutí se zde scházela procesí z celých severozápadních Čech, ale také z Plzně a dalších měst. Návštěvnost poutního místa byla tedy značná. Celé dějiny spojeny s tímto místem a mariánkým kultem.

  Osídlenost obce byla velice proměnlivá. Původní obyvatelstvo bylo převážně  německé. Ještě v roce 1930  měla obec 1035 obyvatel. K velkému poklesu obyvatelstva došlo v období po roce 1945, kdy jej ovlivnil odsun německého obyvatelstva.


   

  Obecní úřad Mariánské Radčice 

  Komenského 4
  435 32 Mariánské Radčice 
  tel.: +420 476 744 342 
  e-mail: mradcice@pons.cz

  web: www.marianskeradcice.cz

  Marianske Radcice