Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Martiněves


   Martineves

  V současné době v Martiněvsi psobí Sbor dobrovolných hasičů a svoji činnost obnovila i TJ Sokol (patří pod Župu Podřipskou v Roudnici nad Labem). Veřejná obecní knihovna je taktéž v provozu – sídlí v budově obecního úřadu.
  V obci je jeden hostinec a velice dobře zásobený samoobslužný obchod. Dále v obci působí několik podnikatelských subjektů.
  Na okrajích obce probíhá čilý stavební ruch. Ještě nejsou zcela dokončeny nové rodinné domy u západního okraje obce a již jsou vyměřeny nové stavební parcely u severovýchodního okraje Martiněvsi.
  Dopravu pro občany zajišťuje pouze autobusová doprava. Železniční doprava byla v prosinci 2006 zrušena.
  O předškolní děti se starají zaměstnanci zdejší zrekonstruované Mateřské školy.


   

  Obecní úřad Martiněves 

  Martiněves 24
  411 19  Mšené Lázně 
  tel.: +420 416 866 044 
  e-mail: obec@martineves.cz

  web: www.martineves.cz

  matineves