Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Měrunice


   Merunice

  Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Teplice, v blízkosti silnice II.třídy č. 257 spojující Bílinu a Louny. Leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří, které svými cennými lokalitami láká k výletům za přírodními zajímavostmi. Kromě vzdálenějších dominant Číčova, Bořně, Ostrého, Oblíku atd. se jedná zejména o Vraník a Dobský hřbet. Vraník společně s dalšími vrchy dále na obzoru utváří působivou jižní kulisu vsi Měrunice, zaoblený Dobský hřbet uzavírá a zřetelně ohraničuje krajinný prostor Žichova a Měrunic z jihozápadu. Obcí Měrunice protéká Lužický potok a nedaleko obce se nachází lom s těžbou čediče. Celý katastr obce, jehož výměra činí 1 149 ha, leží ve 313 – 560 m nadmořské výšky. V Měrunicích, spolu s místní částí Žichov, žije celkem 318 trvale hlášených obyvatel.

  Historie: První písemné zmínky o Měrunicích pocházejí z 12. století, kdy obec patřila k teplickému klášteru zasvěcenému Janu Křtiteli, jehož zakladatelkou byla královna Judita, manželka krále Vladislava I. Nejstarší osídlení je známo již o mnoho dříve. Již v 8. století zde žil lid knovízské kultury. První doklad prokazující existenci obce pochází z roku 1295 a zmiňuje se o vladykovi Janu, který vlastnil zdejší tvrz, nejstarší budovu v obci, která je dodnes součástí statku, a vlastnil patrně i ves. Podle Přemysla Peera v knize „Dějiny Teplicka do roku 1848“ byly Měrunice zemanskou vesnicí. K obci Měrunice patří obec Žichov, která je rovněž velmi starobylá. Leží na jihozápad od Měrunic v krásném prostředí pod kopcem Dob. Název obce Žichov se podle výkladu A.Profouse odvozuje od osobního jména Žich, které vzniklo krácením z "Žimunt" /Siegmund/ označení Žichov tedy znamenalo Žichův – míněno dvůr. První písemná zmínka připomíná název obce k roku 1239. Tehdy je poprvé totiž připomínán Jindřich z Žichova, podle A. Sedláčka majitel staré tvrze na sever od obce.

  Občanská vybavenost: V Měrunicích v nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum a Výdejní místo České pošty. Dále se v Měrunicích nachází prodejna smíšeného zboží a pohostinství "U Vorla". V obci není mateřská ani základní škola, žáci dojíždějí do Bíliny, stejně tak i za základní zdravotnickou péčí. V obci se nachází fotbalové hřiště, působí zde místní fotbalový klub. Obec má zřízenou výjezdní jednotku SDH Měrunice, kategorie JPO III a v obci je činný Sbor dobrovolných hasičů Měrunice, který společně s obcí pořádá řadu sportovních akcí jako je například: soutěž v požárním sportu - Soutěž Mladých hasičů "O pohár starostky obce Měrunice", Soutěž veteránů "Memoriál Františka Doksanského" aj. Mezi nejcennější pamětihodnosti obce patří boží muka u kostela a kostel sv. Stanislava. Kostel byl postaven kolem roku 1350. Zachoval se z něj presbytář s gotickou klenbou a okny. Počátkem 19. století byl prodloužen k západu v empirových formách, včetně nové věže. V roce 2006 prošel kostel rekonstrukcí, byla opravena střecha, fasáda, okna a věžní hodiny se zvonem. Majitelem kostela je Obec Měrunice.


   

  Obecní úřad Měrunice 

  Měrunice 67
  418 04 Měrunice 
  tel.: +420 417 827 011 
  e-mail: obec@merunice.cz

  web: www.merunice.cz

  Merunice