Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Žalhostice


   Zalhostice

  Obec se nachází na pravém břehu řeky Labe pod horou Radobýlem, 3 km od Litoměřic. První písemná zmínka je z r. 1319. V té době se užíval název obce Čahostice (rod Čahosticů). Dnešní název se objevuje přibližně od r. 1854. V r. 1830 měla obec 36 č. p. a 190 lidí. Největšího počtu obyvatel dosáhla kolem r. 1930, kdy v ní žilo 928 lidí. Dnes zde trvale bydlí 470 obyvatel.

  Jednou z dominantních staveb je bývalá německá škola, postavená v r. 1916, ve které je dnes umístěn obecní úřad. V r. 1927 byla postavena česká škola, která byla v r. 1961 rozšířena o celé nové křídlo. V areálu školy je též mateřská škola, školní hřiště a zahrada. Škola je dodnes plně využívána, protože je určena i pro děti z okolních obcí. Při ZŠ pracuje pobočka Základní umělecké školy Litoměřice – hudební obor. Ze zaměření školy vyplývá i činnost dětského pěveckého souboru „Vinohrádek“. Název souboru je odvozen z tradice pěstování dobrého víno v našem kraji.


   

  Obecní úřad Žalhostice 

  Žalhostice
  411 01 Žalhostice 
  tel.: +420 416 737 052 
  fax: +420 416 815 773 
  e-mail: ou.zalhostice@cmail.cz

  web: www.zalhostice.cz

  Zalhostice