Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

Brozany nad Ohří


 Brozany

Na rovině, která je vymezena na jihu horou Říp, na západě hradem Hazmburkem a ze severu velebným Středohořím, leží na levém břehu řeky Ohře asi 10 km jižně od Litoměřic obec Brozany nad Ohří, Obec leží přibližně na 50 0 25 ) severní zeměpisné šířky a 14 0 10 ) východní zeměpisné délky. Nadmořská výška obce je 150 m a nejvyšším bodem obce je zámek stojící na ostrohu 190 m nad mořem. 

Obec je přirozené centrum širokého okolí a vytváří legislativní, kulturní, sportovní, obchodní a společenské zázemí pro spádovou oblast několika obcí. 


 

Úřad městyse Brozany nad Ohří 

Palackého nám. 75 
411 81 Brozany nad Ohří 
tel.: +420 416 861 268 
e-mail: mestys@brozanynadohri.cz 

web: www.brozanynadohri.cz

Brozany