Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Březno


   Brozany

  Obec Březno, leží v Podkrušnohoří v Ústeckém kraji, 7 km jižně od města Chomutov. Obec tvoří 8 místních částí - Březno, Denětice, Holetice, Kopeček, Nechranice, Stranná, Střezov a Vičice, v nichž žije celkem 1315 obyvatel (k 1.1.2016).  

  Díky své velikosti může obec místním občanům nabídnout komfort v podobě - pošty, základní i mateřské školy, policie, několika obchodů a restaurací. 

  V posledních deseti letech se díky značným investicím do komunikací, čistírny odpadních vod, místního zdravotního střediska, kotelny aj. podařilo vylepšit ráz obce a zkvalitnit život v obci. Díky uvážlivému hospodaření není obec zadlužená. 


   

  Obecní úřad Březno 

  Radiční 97 
  431 45 Březno 
  tel.: +420 474 692 314 
  e-mail: ou-brezno@volny.cz

  web: www.obecbrezno.cz

  Brozany