Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Hora Svaté Kateřiny


   Hora sv. Kateriny

  Město Hora Svaté Kateřiny leží v nadmořské výšce 696 m v české části Krušnohoří při Saské hranici. Katastrální hranici obce tvořila na severu státní hranice s Německem, v průběhu dějin vícekrát pozměňována, na severovýchodě katastrální obec Nová Ves v Horách, na východě obec Mikulovice, na jihu Lesná a polesí města Jirkova, na jihozápadě obec Malý Háj a na západě Brandov. V roce 1861 byla rozloha katastru města Hory Svaté Kateřiny 1093 jiter a 1393 sáhů rozděleno do 3342 parcel. Z toho bylo 350 jiter a 295 sáhů zalesněno. Asi dvě třetiny města Hory Svaté Kateřiny byly situovány na tzv. Městském vrchu (Stadtberg). Tato část vykazuje pravidelný tvar v obvodu obdélníkového náměstí. Zbývající třetina města leží v údolí (Im Grunde) podél Kateřinského potoka (Zobelbach), na kterou navazoval v jižním směru Pachenkov (Pachenhäuser) a na severu se táhla podél Hraničního potoka (Schweinitzbach) také (Grenzbach) řada objektů po proudu až ke mlýnu zv. Mahlermühle při katastrální hranici s Brandovem a proti proudu východním směrem rovněž řada objektů až k hostinci U zeleného stromu (Beim grünen Baum) při katastrální hranici s Novou Vsi v Horách. Tento způsob zástavby byl čistě účelový, neboť objekty ve zmíněné poslední třetině byly většinou průmyslové závody na potocích, odkázané na vodní energetický zdroj.


   

  Městský úřad Hora Svaté Kateřiny 

  Dlouhá 261
  435 46 Hora Svaté Kateřiny 
  tel.: +420 476 113 157 
  e-mail: obecni.urad@horasvatekateriny.cz

  web: www.horasvatekateriny.cz

  Hora sv. Kateriny