Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Hora Sv. Šebestiána


   Hora Sv. Sebestiana

  Přesná doba počátku osídlení prostoru dnešní Hory Sv. Šebestiána nám bohužel není známa, o vzniku obce však existuje několik pověstí a nedoložených zpráv. Asi nejpravděpodobnější pověst praví, že zde roku 1384 pražský měšťan a důlní podnikatel Jáchym Rothloew začal s povolením císaře Karla IV. hledat rudy. Jeho nálezy byly bohaté, proto zde bylo zahájeno i dobývání a příchozí horníci tu založili osadu. Podle pověsti se jmenovala "Passberg" (jméno dostala podle označení vrcholového průsmyku, kde vznikla) a byla v ní zřízena i strážní stanice na ochranu cestujících a obchodníků. Historické jádro této pověsti je skutečně pravdivé, protože územím Hory Sv. Šebestiána od dob ranného středověku procházela důležitá obchodní cesta z Chomutova do Saska, která byla součástí významné obchodní severojižní tepny ze severního Německa přes Lipsko, Chomutov a Prahu dále na jih.

  Hora Svatého Šebestiána je obcí s bohatou a často pohnutou historií. V současnosti je i přes své drsné klimatické poměry vyhledávaným rekreačním střediskem. V obci jsou zastoupeny nejdůležitější služby. V roce 1997 zde žilo 205 stálých obyvatel.


   

  Obecní úřad Hora Svatého Šebestiána 

  Hora Svatého Šebestiána 3
  431 82 Hora Svatého Šebestiána 
  tel.: +420 474 695 121 
  e-mail: obec.sebestian@volny.cz

  web: www.sebestian.cz

  Hora Sv. Sebestiana