Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Hrušovany


   Hrusovany

  Ves se poprvé připomíná v r. 1209, pozdější zaznamenané zprávy jsou z období let 1380 až 1387, v souvislosti se zdejším farním kostelem. V té době obec vlastnili Lobkovitzové, od roku 1739 byla vlastníkem chomutovská obec. Z té doby se traduje přestavba renesanční tvrze na barokní zámek, k němuž byly, v 19. století, přistaveny hospodářské části. Rozvoj sídla úzce souvisel s rozmachem šlechtických statků na venkově. Gotický farní kostel v srdci návsi, byl v r. 1678, nahrazen barokním kostelem Sv. Bartoloměje. Žel, v r. 1965 byl zbourán z důvodu pokročilé devastace. Nedochovaly se ani ostatní významné církevní objekty.


   

  Obecní úřad Hrušovany 

  Hrušovany 15
  431 43 Hrušovany u Chomutova 
  tel.: +420 474 692 310 
  fax: +420 474 692 310 
  e-mail: ou.hrusovany@volny.cz

  web: www.obec-hrusovany.cz

  Hrusovany