Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Chotiněves


   Chotiněves

  Obec leží několik kilometrů jižně od Sedla, druhé nejvyšší hory Českého středohoří. Dominantou obce je evangelický kostel z roku 1951. Památná je kaple sv. Prokopa z roku 1806 a zvon v ní je z roku 1720.

  V minulém století byly při zakládání cihelny nalezeny hroby se skrčenci, střepy popelnic a bronzové šperky ze starší doby bronzové. Rok 1680 byl pro obec tragický. Zuřil zde mor tak, že až na tři rodiny celá obec vymřela. Aby se nemoc nešířila, byl zřízen zvláštní morový hřbitov.

  Až do konce druhé světové války byla obec z drtivé většiny německá. Novými obyvateli se stali drobní rolníci z vnitrozemí a později Volyňští Češi. V celé historii převládlo zemědělství. Tato oblast je známá především pěstováním chmele. Přestože je obec památkovou zónou, daří se sem vnášet prvky moderní doby, jako je plynofikace, nové osvětlení, budování obecních bytů, rozvody elektřiny a telefonů v zemi. S rozvojem obce se předpokládá nárůst obyvatel. K obci Chotiněves patří ves Jištěrpy s bohatou historií, která se však dochovala pouze písemně.

  Přestože mají okolo třiceti stálých obyvatel, mohou se pochlubit novým vodovodem. Většina domů je využívána k rekreaci.


   

  Obecní úřad Chotiněves 

  Chotiněves č.p. 74
  411 45 Úštěk 
  tel.: +420 416 798 162 
  e-mail: ou.chotineves@worldonline.cz

  web: www.chotineves.cz

  Chotiněves