Členové spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

  Libochovany


   Libochovany

  Na pravém břehu Labe, ve výšce 146.5 m.n.m. v příjemně tvarované kotlině oblasti Českého středohoří, leží jedna z nejstarších obcí litoměřického okresu s celkovým počtem 589 obyvatel. Její obyvatelé jsou vzpomínáni již v prehistorické době, kdy ve zdejší lokalitě našli poutníci příhodné místo k budování přístřeší. Nálezy, které byly objeveny především při stavbě dráhy, jsou uloženy v muzeích v Drážďanech, Vídni, Ústí nad Labem a Litoměřicích. Jsou to nejen kosterní pozůstatky našich dávných předků, ale i spony, závity, popelnice, jehlice a kruhy bronzové i zlaté. Největší vykopávky podnikl dr. Lenz z geologického říšského ústavu ve Vídni v r. 1873.


   

  Obecní úřad Libochovany 

  Libochovany 5
  411 03 Libochovany 
  tel.: +420 416 746 135 
  e-mail: podatelna@libochovany.cz

  web: www.libochovany.cz

  Libochovany