Předsednictvo spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje

po volbě v dubnu, respektive květnu 2015

Předseda spolku:

 • Ing.Václav Bešta
 • starosta městyse Brozany nad Ohří
 • e-mail: vaclavbesta@brozanynadohri.cz
 • telefon: +420 724 155 310


Místopředsedové:

 • Ing. Jitka Nová
 • starostka obce Měrunice
 • e-mail:
 • telefon: +420

 

 • Lenka Procházková
 • místostarostka obce Radovesice
 • e-mail:
 • telefon: +420


Členové předsednictva:

 • Václav Tyl, starosta obce Vědomice
 • Zdeněk Valenta, starosta obce Březno
 • Jaroslav Vlasák, starosta obce Koštice
 • Marie Cimrová, starostka obce Chodouny
 • Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží
 • Alena Vacková, fyzická osoba, zastupitelka obce Žalhostice
 • Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., fyzická osoba, UJEP
 • Ing. Dana Štechová, fyzická osoba, soukromý podnik


Volení náhradníci:

 • Radek Černý, starosta obce Lovečkovice
 • Jaroslav Santner, starosta obce Radonice
 • Vlastimil Mikl, starosta obce Vrbice


Revizní komise:

Předseda:

 • Josef Macháček, starosta obce Řehlovice

 

Členové:

 • Martin Minarčík, starosta obce Mnetěš
 • Radek Černý, starosta obce Lovečkovice